Cast

Marjorie Langa
"Gloria Rangaka"
Andile Sithole
"Ndumiso Ngcobo"
Brighton Ngoma
"Quinton Nyathi"
Joyce Skefu
"Maletsatsi Khumalo"
Kagiso Modupe
"Mangi Nyathi"
Sandy Mokwena
"Eddie Khumalo"

Pages